Kreirano: Srijeda, 12 Ožujak 2014 09:33

Pozivaju se svi vlasnici kuća za odmor na području općine Lasinja, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2014. godini, da do 31. ožujka 2014. godine dostave prijavu podataka o kući za odmor.

Prema članku 35. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čl. 8., 9. i 10. Odluke o porezima Općine Lasinja, propisano je da je obveznik poreza na kuću za odmor pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području općine Lasinja.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan), koja se koristi povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade, koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Visina poreza na kuću za odmor iznosi 10,00 kn po metru kvadratnom korisne površine i plaća se jednom godišnje. 

Porez na kuće za odmor, prema Zakonu, ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) i za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice, te za odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza, predviđene su novčane kazne za prekršaj u iznosu od 500,00 do 25.000,00 kn, sukladno čl. 89. navedenog Zakona.

Kontakt: 047 884 011,  099 28 84 810   Franjo Šepac, komunalni redar 

Obrazac prijave može se preuzeti ovdje:

Obrazac