Kreirano: Ponedjeljak, 13 Svibanj 2024 07:57

Pozivamo proizvođače mlijeka s  područja općine Lasinja da se odazovu na prezentaciju Programa razvoja sektora mljekarstva Republike Hrvatske do 2030. godine, koju organizira Karlovačka županija u suradnji s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede.

Prezentacija će se održati u petak  17. svibnja 2024. godine,  od 10,00 - 12,00 sati u A. Vraniczanya 2. Karlovac (dvorana za sastanke)

Više na poveznici  https://www.kazup.hr/index.php/aktualno/predstavljanje-programa-razvoja-sektora-mljekarstva-republike-hrvatske-do-2030-godine-poljoprivrednim-proizvodacima-u-karlovackoj-zupaniji