Kreirano: Ponedjeljak, 22 Siječanj 2024 09:50

Sudjelujte u izradi Strategije razvoja apiturizma Karlovačke županije!

Udruga ruralnog turizma Hrvatske u suradnji s Hrvatskim apiterapijskim društvom izrađuje Strategiju razvoja apituirizma Karlovačke županije te poziva dionike, građane i građanke na aktivno sudjelovanje u analizi postojećeg stanja koja traje do 31.01.2024. godine.
Strategija se izrađuje u suradnji s Regionalnom turističkom zajednicom Karlovačke županije uz podršku Hrvatske turističke zajednice za razdoblje do 2028. godine i predstavlja prvu ovakvu inicijativu u Republici Hrvatskoj.
U cilju prikupljanja podataka za analizu postojećeg stanja, izrađivači Strategije uputili su on-line upitnike na 542 e-mail adrese udruga pčelara, ugostiteljskih objekata uključivo privatne iznajmljivače, turističkih zajednica, nositelja turističkih atrakcija, turističkih agencija i vodiča, suvenirnica, vrtića i škola te županijskih i gradskih/općinskih institucija i ustanova.
Upitnici su dostupni na sljedećim poveznicama:
1. Upitnik za pčelare 
2.  Upitnik za udruge pčelara
3.  Upitnik za ugostiteljske objekte
4.  Upitnik za institucije i ustanove
5.  Upitnik za vrtiće i škole
6.  Upitnik za turističke zajednice
7.  Upitnik za nositelje turističkih atrakcija
8.  Upitnik za turističke agencije i vodiče
9.  Upitnik za suvenirnice
10. Upitnik za građane i građanke
11. Upitnik za korisnike i korisnice apiturističkih i apiterapijskih usluga u Karlovačkoj županiji


U posljednjih desetak godina, apiturizam kao posebni oblik turizma fokusiran na pčelarstvo i zdravlje bilježi snažan razvoj u brojnim europskim destinacijama. Ova vrsta turizma pruža gostima i turistima priliku istraživanja pčelarstva, edukacije o pčelama i njihovom životnom ciklusu, sudjelovanja u aktivnostima u pčelinjacima te degustacije i kupnje pčelinjih proizvoda poput meda, voska, propolisa, suvenira i slično, bilo na pčelarskim poljoprivrednim gospodarstvima ili u s njima povezanim poslovnim subjektima. Isto uključuje i konzumaciju jela i pića i/ili autohtonih gastro proizvoda s medom. Istovremeno, bilježi se i značajan porast apiturističkih izleta i apiterapijskih usluga poput api inhalacija, masaža s primjenom meda i slično, a koje dodatno obogaćuju turističku ponudu destinacije i doprinose razvoju održivog turizma uz dobrobit lokalnog stanovništva.
Ovom prilikom pozivamo vas na odaziv ovoj vrijednoj inicijativi i dijeljenje informacije kako bi Strategija bila izrađena u skladu s mišljenjima i potrebama relevantnih dionika te građana i građanki Karlovačke županije.
Za više informacija možete se obratiti Aleksandri Kuratko Pani, voditeljici Udruge ruralnog turizma Hrvatske  na e-mail udruga.rth@gmail.com ili telefon 095 5422 225.