Kreirano: Petak, 27 Listopad 2023 07:34

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br 25/13, 85/15, 69/22), Jedinstveni upravni odjel Općine Lasinja objavljuje Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o porezima Općine Lasinja.