Kreirano: Ponedjeljak, 18 Rujan 2023 14:27

 Na temelju članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja do 18. rujna 2023. donesenog po načelniku Općine Lasinje, Općina Lasinja objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

I.
Javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja održati će se u vremenu od 25.09.2023. do 9.10.2023. godine.

II.
Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređnja Općine Lasinja biti će izložen na javni uvid za vrijeme trajanja javne rasprave u prostoriji općinske vijećnice Općine Lasinja, Lasinjska cesta 19, Lasinja, svakog radnog dana u vremenu od 07,00 – 15,00 sati te na mrežnoj stranici Općine Lasinja www.lasinja.hr.

III.
Javno izlaganje o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja održati će se 5.10.2023. godine s početkom u 17:00 sati u prostoriji DVD-a Lasinja, Trg hrvatskih branitelja 10, 47206 Lasinja.

 IV.
Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja.

V.
Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja mogu se dostaviti tijekom javne rasprave na adresu: Općina Lasinja, Lasinjska cesta 19, 47206 Lasinja ili na e-mail adresu: pisarnica@lasinja.hr ili upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida do konca javne rasprave.

                                                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                             Marijo Perčić, struč.spec.ing.aedif.