Kreirano: Petak, 25 Kolovoz 2023 08:40

Pozivamo roditelje učenika srednjih škola na podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima za novu školsku godinu.