Kreirano: Srijeda, 25 Siječanj 2023 08:13

Općina Lasinja 2022. godine pokrenula je postupak donošenja III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinje.


U tijeku je priprema prijedloga III. izmjena i dopuna PPU Općine Lasinja za javnu raspravu, koji će, prema mogućnostima i pravilima struke, obuhvatiti sve do sada zaprimljene prijedloge i zahtjeve za izmjene i dopune. Kako bi se prijedlog što kvalitetnije pripremio, pozivamo sve zainteresirane građane, koji to nisu učinili, a imaju potrebu, da svoje prijedloge, što prije dostave u Općinu.
Napominjemo da svi koji su već dostavili svoje prijedloge ne moraju ponovo dostavljati isto, mogu se samo javiti za provjeru podataka, na broj 047 884 010 ili putem e-pošte: pisarnica@lasinja.hr

Nove prijedloge potrebno je podnijeti do 10.veljače 2023. godine, pisanim putem na adresu Općine Lasinja, Lasinjska cesta 19, 47 206 Lasinja ili putem e-pošte: pisarnica@lasinja.hr

Novi prijedlozi dostavljaju se na obrascu