Kreirano: Petak, 10 Lipanj 2022 11:53

Obavještava se javnost da je temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske, ugostiteljsko-turističke zone T4 „Lovački dom“ („Glasnik Općine Lasinja“ broj 3/22), započeta izrada Urbanističkog plana uređenja gospodarske, ugostiteljsko-turističke zone T4 „Lovački dom“.

Daljnja izrada plana i sudjelovanje javnosti odvijat će se prema proceduri propisanoj Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). Detaljne informacije mogu se dobiti u Općini Lasinja, Lasinjska cesta 19, 47206 Lasinja, te na web stranici Općine Lasinja www.lasinja.hr, kao i na broj telefona 047/884-010.