Kreirano: Petak, 07 Ožujak 2014 12:32

Pozivamo sve zainteresirane na edukacijski seminar u sklopu programa

"Volonterska mreža ruralnih zajednica Karlovačke i Zagrebačke županije" 

8., 9. i 10. travnja 2014. godine, s početkom u 17.00 sati

u dvorani općinske zgrade (prizemlje), u Lasinji, Lasinjska cesta 19

Poziv