Kreirano: Utorak, 04 Studeni 2014 08:50

 

P O Z I V

na obilježavanje „Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. g.“

dana 15. studenoga (subota) 2014.godine, u Vukovaru.

 

Prijave u Općini Lasinja,  tel.   884 – 010,  zaključno sa 12. 11. 2014. godine.

Polazak  ispred  „STARE“ OPĆINSKE   ZGRADE,   dana 15. studenog 2014. godine  u 4:30 sati.