Kreirano: Ponedjeljak, 30 Kolovoz 2021 12:08
 
U sklopu Konferencije o budućnosti Europe Središnji državni ured za demografiju i mlade organizira međunarodnu Konferenciju o utjecaju pandemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. 
 
S ciljem uključivanja građana i dobivanja povratnih informacija o utjecaju pandemije na demografsku sliku provodi se anketno istraživanje. Pozivamo Vas  da ispunite upitnik, kako bi svojim odgovorima doprinijeli kreiranju zaključaka o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku u RH.
Za ispunjavanje ovog upitnika potrebno je izdvojiti samo 3-4 minute vremena. Vaši odgovori su anonimni i zbirno će se koristiti pri predstavljanju rezultata na Konferenciji o budućnosti Europe s naglaskom na temu: Demografski izazovi Republike Hrvatske i Europske unije nakon epidemije bolesti COVID-19. Poveznica dolje:
 
 
Upitnik za mlade (od 15 do 30 godina)  Upitnik za mlade
 

       https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_hr

Zahvaljujemo na odazivu.