Kreirano: Utorak, 07 Travanj 2020 09:24
 
Temeljem velikog broja upita poljoprivrednika koji nisu u roku izvršili dopunsku izobrazbu, objavljujemo uputu Ustanove za obrazovanje odraslih Zagrebačko učilište:
 
Sukladno mjerama predostrožnosti tijekom epidemije COVID-19,  osobe koje nisu pohađale dopunsku izobrazbu,
a valjanost iskaznice im istječe u periodu nakon 20. veljače 2020. godine, rok iskaznice se može administrativno produžiti na 6 mjeseci.
Na temelju administrativnog produženja, iskaznice vrijede 6 mjeseci od njihova isteka valjanosti ili do isteka naređenih mjera predostrožnosti, 
odnosno do ponovne uspostave sustava izobrazbe.
 
Da bi osobe mogle izvršiti produženje iskaznice u Ustanovi moraju dostaviti Prijavu za polaganje dopunske izobrazbe za održivu uporabu pesticida
te administrativno produljenje valjanosti iskaznice.