Kreirano: Četvrtak, 23 Siječanj 2020 10:17

Odbor za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije objavio je javne pozive za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2019. godinu, koji su objavljeni u Karlovačkom tjedniku i na web stranici Karlovačke županije.