Kreirano: Ponedjeljak, 17 Lipanj 2019 09:37

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 94/18)  dana 1. srpnja 2019. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (uključujući i jednostavnu nabavu tj. nabavu do 200.000/500.000 kn).


Prema tome, svi dobavljači koji javnim naručiteljima isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 01. srpnja 2019. za svoje isporuke izdavati elektroničke račune u skladu s EU normom.

Naime, Općina Lasinja, kao javni naručitelj, obveznik je primjene Zakona o elektroničkom izdavanju računa („Narodne novine“, br. 94/18), koji je propisao obvezu zaprimanja i izdavanja e-računa u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavnu nabavu.
Molimo sve naše dobavljače da se na vrijeme pripreme kako bi od 1. srpnja 2019. godine bili u mogućnosti izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu jer Općina Lasinja od navedenog datuma neće biti u mogućnosti prihvaćati niti plaćati račune poslane poštom ili e-mailom.
Jedini računi koje ćemo moći prihvatiti kao pravovaljane su računi izdani u elektroničkom obliku (XML formatu) poslani putem informacijskog posrednika.


Od 01.07.2019. godine Općina Lasinja će kao javni naručitelj sve elektroničke račune zaprimati isključivo putem centralnog sustava FINA-e e-Račun te Vas molimo da se pripremite i uskladite s navedenim Zakonom.


Dostavljanje elektroničkih računa, moguće je i putem ostalih davatelja usluga, ali pod uvjetom da su povezani sa centralnim sustavom FINA-e.