Kreirano: Srijeda, 20 Veljača 2019 12:14

Općina Lasinja u ožujku 2018. godine prijavila je projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića,  naziv podprojekta Rekonstrukcija i adaptacija objekta za dječji vrtić u Općini Lasinja, na Poziv za prijavu projekata usmjerenih na

poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini iz Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima koji je objavilo Ministarstvo za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku,  20. veljače 2018. godine. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, početkom lipnja, objavilo je listu odobrenih projekata za sufinanciranje te je projekt Općine Lasinja jedan od odabranih projekata u Republici Hrvatskoj, sa odobrenim iznosom od 829.940,00 kn za navedeni projekt. Javna nabava provedena je sukladno zakonu te je potpisan ugovor s izvođačem u iznosu od 1.393.750,00 kn,  30. studenog 2018. godine, nakon čega se pristupilo provedbi projekta. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.393.750,00 kn, u kojoj MDOMSP sudjeluje s 59,5% dok Općina Lasinja sufinancira preostali iznos od 40,5%.
Cilj projekta kojim se želi doprinijeti ravnomjernom razvoju Općine Lasinja, u skladu s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti te prioritetima županijske razvojne strategije te strategije razvoja Općine Lasinja, bit će ispunjen te  ovom prilikom želimo istaknuti doprinos Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u ostvarivanju ovog cilja.