Kreirano: Petak, 18 Siječanj 2019 13:09

Na temelju članka 23. stavak 3. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Glasnik Općine Lasinja br. 1/2017) te Zapisnika Stručnog povjerenstva za javnu nabavu o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave,

od 17. siječnja 2019. godine, Općinski načelnik Općine Lasinja, donosi