Kreirano: Srijeda, 07 Studeni 2018 09:46

Obavještavamo cijenjene potrošače vode sa distributivnog područja Općine Lasinja da će zbog nužnih  radova u svrhu rekonstrukcije cjevovoda, u razdoblju od 07.11.2018. do 19.11.2018. u periodu između

9:00 i 15:00 sati  biti djelomično obustavljena vodoopskrba na sljedećim lokacijama: Ulica sv. Florijana od kućnog broja 28 do kućnog broja 54.
Molimo potrošače da unaprijed pripreme potrebne količine vode za piće i sanitarne potrebe te da se u navedenom vremenu  suzdrže od nepotrebnog korištenja vode.
Unaprijed zahvaljujemo na suradnji i razumijevanju.
                                                                                                                    Vodovod Lasinja d.o.o.