Kreirano: Petak, 21 Rujan 2018 08:50

Na temelju članka 8. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Glasnik Općine Lasinja br. 1/2017),  Plana nabave Općine Lasinja za 2018. g. i Odluke o početku postupka jednostavne nabave, KLASA:

406-09/17-01/36, URBROJ: 2133/19-01/18-01 od 19. rujna 2018. godine, Stručno povjerenstvo za nabavu, objavljuje