Kreirano: Utorak, 14 Kolovoz 2018 21:40

Temeljem Odluke o početku postupka jednostavne nabave za Izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju stare zgrade općine KLASA: 406-01/18-01/29, URBROJ: 2133/19-01-18-1 i članka 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Glasnik Općine Lasinja br. 1/2017), Općinski načelnik Općine Lasinja, objavljuje: