Kreirano: Srijeda, 28 Veljača 2018 10:23

 UPIŠI SE!
u besplatne programe obrazovanja odraslih financirane iz Europskog socijalnog fonda
i stekni prvu/višu razinu kvalifikacije
 ili se prekvalificiraj
u zanimanja:

 -  Osposobljavanje za poslove pčelara
-  Jednostavni poslovi u zanimanju konobar
-  Jednostavni poslovi u zanimanju kuhar
-   Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba
-  Zidar
-  Tesar
-  Pekar

Ukoliko ste :

- Odrasla osoba s nižim razinama kvalifikacije (jednogodišnje/dvogodišnje/trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje)
- Odrasla osoba u dobi između 15 – 34 godine sa završenom osnovnom školom
- Dugotrajno nezaposlena osoba starija od 34 godine
sa završenom osnovnom školom, sa završenim programom strukovnog osposobljavanja za jednostavne poslove ili ste završili jednogodišnju, dvogodišnju, trogodišnju ili četverogodišnju školu

Najkasnije do 28.03.2018. prijavite se putem:

•    E-pošte na adresu: info@pouka.hr

Osobno:
 
•    u Pučkom otvorenom učilištu POUKA
Bogoslava Šuleka 29, 47000 Karlovac
Prvi kat – prijemni ured                                        
Svaki radnim dan od 8:00 do 20:00 sati

ili
                                                                                              
•    u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Karlovac
Domobranska ul. 19, 47000, Karlovac
Prijemni šalter
Svaki radni dan od 8:00 do 15:00 sati


Više informacija na: link na web projekta


INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta: Učenjem do zaposlenja, UP.03.2.3.02.0014

Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište POUKA, Bogoslava Šuleka 29, 47000 Karlovac

Projekt će provesti nositelj projekta i sljedeći partneri:
-   RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE - KARLA d.o.o.
-   Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac

Cilj projekta je:
U projektu "UČENJEM DO ZAPOSLENJA" omogućiti će se stjecanje prve kvalifikacije i/ili stjecanje više razine kvalifikacije te prekvalifikacije kako bi se povećala razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba i njihova konkurentnost na tržištu rada za ciljnu skupinu od 110 odraslih osoba s nižim razinama kvalifikacija uključujući i razinu 4.1 prema HKO-u (Hrvatski kvalifikacijski okvir), u dobi između 15-34 godine bez kvalifikacija (samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja) i dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine s razinom kvalifikacija koja odgovara razini 1 - 4.2 prema HKO-u.

Ciljne skupine su:
-    Odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacije uključujući i razinu 4.1. prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
-    Odrasle osobe u dobi između 15 – 34 godine bez kvalifikacija (samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja)
-    Dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine s razinom kvalifikacije koja odgovara razini 1 -4.2 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Za ciljne skupine organizirat će se 7 programa obrazovanja odraslih:
•    osposobljavanje za poslove pčelara
•    jednostavne poslove u zanimanju konobar i kuhar,
•    njegovatelje/ice starijih i nemoćnih osoba
•    zanimanja zidar, tesar i pekar (srednja škola)

Članovi ciljnih skupina će po završetku projekta steći prvu kvalifikaciju ili višu razinu kvalifikacije čime su povećali svoju zapošljivost na tržištu rada.
Ciljne skupine koje će biti odabrane putem oglasa i javnih poziva u medijima, diseminacijom letaka i anketiranjem u područnom uredu HZZ-a Karlovac će na kraju projekta steći nove kompetencije i povećati svoju zapošljivost te imati mogućnost korištenja interaktivne web stranice POUKA-e savjetodavnog karaktera na kojoj će ciljna skupina po okončanju projekta i dalje moći obavljati konzultacije i tražiti pomoć, savjet i upute o mogućnostima educiranja i zapošljavanja.

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Datum početka projekta: 25.01.2018.
Datum završetka projekta: 24.07.2020.

Ukupna vrijednost projekta: 1.371.010,00 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 1.371.010,00 kuna


Kontakt osobe za više informacija:
Voditelj projekta: upisati
Ravnateljica: Ivana Latković, prof.

Kontakt informacije:
Tel: 047 / 642 - 938
Fax: 047 / 642 - 937
E – mail:  info@pouka.hr

Više informacija o fondovima Europske unije na:
www.strukturnifondovi.hr

 
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Pučkog otvorenog učilišta Pouka.