Kreirano: Petak, 19 Siječanj 2018 08:15


Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/2014) i članka 20. Pravilnika o financiranju udruga koje djeluju na području Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 2/2016),  Jedinstveni upravni odjel Općine Lasinja, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa i projekata udruga građana
iz Proračuna Općine Lasinja u 2018. godini

 

 Natječaj traje od 22. siječnja do 21. veljače 2018. godine