Kreirano: Srijeda, 10 Siječanj 2018 14:33

Općina Lasinja je u veljači 2017. godine prijavila projekt „Sanacija i rekonstrukcija društvenog doma u Lasinji“ na Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u Programu održivog razvoja lokalne zajednice, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, objavljen 17. siječnja 2017. godine.

Ministarstvo je u ožujku objavilo listu odobrenih projekata za sufinanciranje te je projekt Općine Lasinja jedan od odabranih projekata u Republici Hrvatskoj,  sa odobrenim  iznosom od 250.000,00 kn. Ugovor o sufinanciranju potpisan je 27. ožujka 2017. godine, nakon čega se pristupilo provedbi projekta, ukupne vrijednosti  514.002,16 kn (udio MRRFEU iznosi 48,64%, a Općine Lasinja 51,36%).
Cilj projekta kojim se želi doprinijeti ravnomjernom razvoju Općine Lasinja, u skladu  s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti te prioritetima Županijske razvojne strategije i Strategije razvoja Općine Lasinja je postignut te se ovom prilikom želimo zahvaliti Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije koje je doprinijelo u ostvarivanju ovog cilja.