Kreirano: Petak, 08 Prosinac 2017 14:43

Općina Lasinja je u veljači 2017. godine prijavila projekt „Modernizacija prometne infrastrukture za održivi razvoj Općine Lasinja“ za nerazvrstanu cestu na području naselja Lasinja u Jamničkoj ulici na Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u Programu održivog razvoja lokalne zajednice koje je objavilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 17. siječnja 2017. godine. Ministarstvo je početkom rujna objavilo drugu listu odobrenih projekata za sufinanciranje te je projekt Općine Lasinja jedan od odabranih projekata u Republici Hrvatskoj i odobren joj je iznos od 300.000,00 kn za navedeni projekt. Ugovor je potpisan 18. rujna 2017. godine te se pristupilo provedbi projekta čija ukupna vrijednost iznosi 515.296,28 kn u kojem MRRFEU sudjeluje s 58,22% dok Općina Lasinja sufinancira preostali iznos od 41,78%.

Cilj projekta kojim se želi doprinijeti ravnomjernom razvoju Općine Lasinja s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti u skladu s prioritetima županijske razvojne strategije te strategije razvoja Općine Lasinja je postignut te se ovom prilikom želimo zahvaliti Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije koje je doprinijelo u ostvarivanju ovog cilja.