Kreirano: Utorak, 14 Studeni 2017 15:12

Na temelju članka 8. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Glasnik Općine Lasinja br.1/2017), Plana nabave Općine Lasinja za 2017. g. (Glasnik Općine Lasinja br. 1/17, 3/17 i 5/17) i Odluke o početku postupka jednostavne nabave, KLASA:406-09/17-01/33, URBROJ:2133/19-01/17-01 od 06. listopada 2017. godine, Stručno povjerenstvo za nabavu, objavljuje