Kreirano: Petak, 01 Rujan 2017 14:22

Molimo sve korisnike da što prije  podnesu zahtjev (sa potrebnom dokumentacijom) za sufinanciranje dječjih  vrtića i učeničkih domova za 2017./2018.

godinu.