Kreirano: Utorak, 04 Travanj 2017 11:06

Pozivamo sve mlade u dobi između 15. i 30. godina starosti,  s prebivalištem na području Karlovačke županije,  da popune anketni upitnik na sljedećem linku:

 http://capi.ipsosadria.com/hr/webcatioth/indexpopup.php3?id_project=335

Karlovačka županija u partnerstvu s udrugom Carpe Diem provodi projekt izrade Programa za mlade Karlovačke županije 2017. -2020. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Karlovačke županije.
Program za mlade je strateški dokument kojim se kroz definirane ciljeve, mjere i zadatke nastoji unaprijediti položaj mladih u Karlovačkoj županiji i poboljšati kvaliteta života mladih općenito. Provedba Programa uključuje suradnju između mladih i donositelja odluka.
Prema Nacionalnom programu za mlade 2014. – 2017. potrebe mladih definirane su u nekoliko cjelina: informiranje i obrazovanje, zapošljavanje, poduzetništvo i stambena politika, zdravlje i socijalna politika, aktivno sudjelovanje, mobilnost i razvoj civilnog društva, kultura i slobodno vrijeme mladih. Program za mlade izrađuje se na temelju evidentiranih podataka o potrebama mladih. Da bi se poštivala načela izrade takve strategije potrebno je uključiti što veći broj mladih, osoba i ustanova koje rade s mladima, relevantnih stručnjaka iz različitih područja te donositelje odluka.
Kako bi proces izrade Programa bio transparentan i otvoren, temeljen na realnim potrebama mladih u županiji, pozivamo sve mlade da se aktivno uključe u sam proces izrade Programa, popune anketni upitnik, prijave se za sudjelovanje  na nekoj (ili na više njih) radionici koja ih najviše zanima, a nakon toga se uključe u javnu raspravu i sudjeluju/prate provedbu Programa daljnje 4 godine.