Kreirano: Utorak, 21 Ožujak 2017 09:16

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/2014) i članka 20. Pravilnika o financiranju udruga koje djeluju na području Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 2/2016),  Jedinstveni upravni odjel Općine Lasinja, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa i projekata udruga građana
iz Proračuna Općine Lasinja u 2017. godini

 Natječaj traje od 21. ožujka do 20. travnja 2017. godine