Kreirano: Srijeda, 11 Siječanj 2017 08:21

Dana 23.01.2017. godine, u  10:00 sati u prostorijama Općine Lasinja, Lasinjska cesta 19, Lasinja biti će predstavljeni radovi na uređivanju privatnih šuma na području gospodarske jedinice „Lasinja-Sjeničak“.

Program obuhvaća katastarske općine: Banski Kovačevac, Donji Sjeničak, Gornji Sjeničak, Sjeničak Lasinjski, Desni Štefanki, Desno Sredičko, Dugo Selo, Lasinja, Stipan i Trepča.

Naručitelj radova izrade programa gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Lasinja-Sjeničak“ je Savjetodavna služba.
Izvođač radova je Pro Silva d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, 10 020 Zagreb.

Pozivamo sve zainteresirane šumoposjednike i predstavnike Općina Lasinja, Općine Gvozd i Grada Karlovca da se odazovu predavanju.

Predavanje organizira i vodi Savjetodavna služba Karlovačke županije.
Za Savjetodavnu Službu: Matija Volner, dipl.ing.šum., viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika
Za izvođača radova: Denis Stojsavljević dpl.ing.šum.