Odluka o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Lasinja

Na osnovi članka 78. stavka 2. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19, dalje:Zakon), nakon provedenih izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Lasinja 7. svibnja 2023., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Lasinja, na sjednici održanoj 10. svibnja 2023. godine, utvrdilo je i objavljuje

 

Objavljeno 10. svibnja 2023. godine, u 11:50 sati