Kreirano: Četvrtak, 22 Srpanj 2021 10:04

Na osnovi članka 126 st. 5  Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21 – dalje; Zakon), čl. 42 i 43 Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ("Narodne novine", broj 29/19, 98/19 – dalje; Zakon o financiranju) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Lasinja donosi