Kreirano: Petak, 05 Travanj 2019 08:47

Pozivaju se birači pripadnici nacionalnih manjina, za koje će se 5. svibnja provesti izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.

 

Rok za opdnošenje zahtjeva je 24. travnja 2019. godine