Uredovno vrijeme Općinskog izbornog povjerenstva Općine Lasinja

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Lasinja, u vremenu zaprimanja kandidacijskih lista/kandidatura, organiziralo je svoj rad u sjedištu Povjerenstva u

Lasinji, Lasinjska cesta 19, prema sljedećem rasporedu