Unutar Općine Lasinja vatrogasno djeluju:


  • VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE LASINJA

  • DVD LASINJA

  • DVD CRNA DRAGA
  • DVD DESNO SREDIČKO

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LASINJA

Dobrovoljno vatrogasno društvo Lasinja osnovano je 1927 godine. Inicijativu za osnivanje vatrogasnog društva dao je tadašnji župnik u Lasinji velečasni Antun Klasinc, koji je na svećeničku službu u Lasinju došao sa mjesta kapelana u Varaždinu.Osim uloge božjeg pastira u našem mjestu bio je nosioc svih društvenih i kulturnih događanja u tadašnjoj općini Lasinja. Osnivačka skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lasinja održana je u tadašnjoj gostionici kod Jušinskih.

Za prvog predsjednika društva izabran je velečasni župnik Antun Klasinc, za tajnika gosp. Josip Markulin a za zapovjednika gosp. Juraj Jušinski. Društvo je odmah krenulo sa svojim aktivnosti na osposobljavanju članstva za obavljanje vatrogasnih zadaća i prikupljanju vatrogasne opreme i bilo nosilac gotovo svih društvenih događanja u Lasinji. Koliko je društvo aktivno sudjelovalo u društvenom životu tog vremena možemo uvidjeti iz podatka da društvo 1930. godine sudjeluje u uskršnjoj procesiji gdje članovi društva u odorama nose nebo. Iste godne sudjeluju i u tijelovskoj procesiji gdje su u ulozi počasne straže. Na Veliku gospu 1930 Društvo blagoslivlja novu vatrogasnu štrcaljku, a prema pisanju župne spomen knjige na tom skupu okupilo se oko dvije tisuće duša iz Lasinje ,Crne Drage, Desnog Sredičkog, Desnih Štefanki, Banskog Kovačevca, Lijevog Sredičkog, Pokupskog Gradeca. Pisarovine, Donje Kupčine, Bratine i Kupinca koliko je oduševljene u narodu taj događaj izazvao. Za štrcaljku se kaže da takve nema u našem srezu a niti u susjednom. Več 1931 godine na blagdan Velike Gospe društvo blagoslivlja svoj barjak.

Društvo 1934 godine dobiva svoj vatrogasni grb koji je iste godine i blagoslovljen. Vatrogasni grb ručni je rad i poklon gosp. Josipa Vuksan. Društvo je u tom vremenu stalno napredovalo pa je uspjelo izgraditi vlastiti vatrogasni dom i nabaviti veću količinu vatrogasne opreme kao i omasoviti članstvo.Teška vremena za vatrogasno društvo kao i za svekoliko pučanstvo Lasinje počinje osnivanjem podružnice Jugoslavenskog sokola u Lasinji kada počinje proganjanje i batinjanje svega što se protivilo jugounitarizmu. U drugom svjetskom ratu društvo je doživjelo pravu kataklizmu. Prilikom napada partizana na Lasinju 1942. godine izgorio je do temelja vatrogasni dom, vatrogasno spremište, štrcaljka i sva vatrogasna oprema.. Međutim, time nije uništen duh vatrogastva i odmah nakon rata se krenulo u ponovno obnavljanje rada društva. Društvo prodaje zemljište na kojem je bio stari vatrogasni dom i uz veliko zalaganje gosp. Franje Vuksana od opčine dobiva zemljište na kojem je prije bila škola i stara općina gdje se počinje graditi Vatrogasni dom. Kako komunističkom režimu nije odgovaralo da jedan katolički svečenik bude predsjednik vatrogasnog društva, diskretno je zatražena smjena župnika Klasinca sa te funkcije. Predsjednik vatrogasnog društva 1950 godine postaje gosp. Franjo Vuksan koji tu dužnost obavlja do 2004 godine kada jednoglasnom odlukom skupštine postaje doživotni počasni predsjednik društva. Gosp. Vuksan bio je predsjednik našeg društva pune 54 godine što je smatramo jedinstven primjer u Hrvatskoj a možda i puno, puno šire. Odmah nakon rata ukida se općina Lasinja i Lasinja se pripaja opčini Pisarovina. Budući da je u toj opčini djelovalo samo jedno vatrogasno društvo –Lasinja gosp. Franjo Vuksan započinje osnivanje vatrogasnih društava kako bi mogao osnovati Vatrogasni Savez opčine. Novom teritorijalnom podjelom Lasinja se prebacuje pod opčinu Vrginmost, gdje je opet trebalo osnovati još nekoliko vatrogasnih društava kako bi se mogao osnovati vatrogasni Savez opčine. Na čelo vatrogasnog saveza opčine Vrgin most dolazi predsjednik DVD-a Lasinja gosp. Franjo Vuksan. Sjedište vatrogasnog saveza opčine Vrginmost je u Lasinji što je jedinstven slučaj na području ex.- jugoslavije da je sjedište vatrogasnog saveza izvan sjedišta opčine. Za 30 obljetnicu rada i djelovanja društva koja je proslavljena 04. kolovoza 1957 godine društvo upriličava otvorenje novoizgrađenog vatrogasnog doma i na dar dobiva novi barjak vatrogasnog društva kao dar Narodnog odbora općine Pisarovina. Nabavlja se ručna vatrogasna štrcaljka koju je vukla konjska zaprega. Dobrovoljno vatrogasno društvo Lasinja 1964 godine otvara vatrogasnu gostionicu u sklopu Vatrogasnog doma i time rješava stabilnost financiranja društva.

Društvo 1974 godine nabavlja svoje prvo vatrogasno motorno vozilo kombi marke imv.Vozilo je nabavljeno vlastitim sredstvima. Vatrogasna cisterna marke csepel nabavljena je 1977 godine u prilici proslave 50 obljetnice rada i djelovanja društva. Vozilo je nabavljeno sredstvima dvd-a, donatora,članova društva i mještana Lasinje i okolnih naselja. Društvo 1978 godine pristupa izgradnji novog spremišta jer postojeće u sklopu vatrogasnog doma više nije zadovoljavalo uvjete. Tijekom 1980 i 1981 vatrogasno društvo je napravilo veliki uspjeh u pomlađivanju članstva jer tih godina u društvo pristupa 30 članova podmlatka. Tada društvo bilježi i najveći uspjeh u vatrogasnim takmičenjima mladih uzrasta jer se naša pionirska ekipa plasirala na republičko natjecanje, a voditelj ekipe bio je gospodin Matija Marušić. Društvo 1984 godine kreće u adaptaciju i proširenje vatrogasnog doma koji je svečano otvoren prigodom proslave 6o obljetnice društva 1987 godine. Izgradnja doma financirana je dijelom vlastitim sredstvima a dijelom sredstvima donatora i članova društva te mještana. Članovi društva utrošili su na izgradnji doma nekoliko tisuća radnih sati dobrovoljnog rada. Društvo je novu katastrofu doživjelo u domovinskom ratu. Otuđena nam je sva vatrogasn oprema i teško devastiran vatrogasni dom i spremište te spaljena sva dokumentacija. Srbo-četnički okupatori otvorili su u našem vatrogasnom domu mehničarsku radionicu , te izbili prednje pročelje kako bi mogli ulaziti unutra sa vozilima. Naši članovi aktivno su se uključili u obranu domovine od agresora a nekoliko njih je položilo svoj život na oltar domovine. Mika Topolnjak, Nikola Vuksan i Tomica Markulin. Tijekom čitavog domovinskog rata društvo djeluje u prognaništvu. Nakon završetka domovinskog rata i povratka u Lasinju odmah se prionulo obnavljanu vatrogasnog doma i spremište te nabavi vatrogasne opreme kao i konsolidaciji rada društva.U radovima na obnovi vatrogasnog doma koji smo financirali vlastitim sredstvima i sredstvima općine Lasinja veliku pomoć pružili su nam članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Samobor i župljani župe Samoborski Lug. Društvo 2004. godine kreće u dogradnju vatrogasnog spremišta koje smo iste godine i završili. Radovi na dogradnji spremišta izvršili su sami članovi društva dobrovoljnim radom tako da je društvo samo nabavilo građevinski materijal. Tu svako moramo spomenuti tvrtku Beton Lučko koje nam je doniralo mljeveni kamen za betoniranje temelja i mikser betona te gospodina Božidara Vuksana koji nam je besplatno izvršio uslugu kopanja temelja. Općinsko vijeće općine Lasinja doniralo nam je nova rolo vrata kako bi smo spremište mogli zatvoriti.

Godine 2004 društvo je nabavilo vatrogasnu cisternu marke Mercedes koje je u kompletnom iznosu financirala općina Lasinja.Nakon nabave nove vatrogasne cisterne, cisternu marke Csepel donirali smo DVD- u Desno Sredičko Vatrogasna zajednica grada Zagreba 2005 donirala nam je vatrogasni kombi marke mercedes koje je bilo na korištenju u DVD-u Dubrava. Krajem 2006 godine društvo je krenulo u uređenje vatrogasnog doma. Uredili smo salu u domu, napravili novi sanitarni čvor i opremili kuhinju. Najviše radova obavili su sami članovi društva dobrovoljnim radom.

 

TIJELA I DUŽNOSNICI DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA LASINJA

      MARINKO BRAIM - PREDSJEDNIK

NADZORNI ODBOR:

  1. ANTUN VUKSAN (predsjednik)
  2. JURE BRITVEC (član)
  3. MIRKO VUKSAN (član)

ZAPOVJEDNIŠTVO:

      IVE TOPOLNJAK - zapovjednik