Pozivi za sjednice

Zapisnici sa sjednica

Javnost rada

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Lasinja

Članak 138.

Sjednice Općinskog vijeća su javne. Na sjednice Općinskog vijeća poziva se predstavnik Savjeta mladih Općine Lasinja, koji može sudjelovati u radu Vijeća bez prava odlučivanja.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća uz prethodnu najavu dva dana prije same sjednice, a na samoj sjednici ne smiju remetiti red i tijek sjednice.

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Vijeća.

Članak 141.

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.