Prostorni plan

Prostorni plan uređenja Općine Lasinja usvojen je na 3. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Lasinja, dana 30.07.2001. god. (objavljen u Glasniku Karlovačke županije, broj 22/01).

I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja usvojene su na 18. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Lasinja, dana 18.10.2007. god. (objavljene u Glasniku Karlovačke županije, broj 34/07).

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja usvojene su na 21. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Lasinja, dana 12.05.2016. god. (objavljene u Glasniku Općine Lasinja, broj 3/2016).

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.

Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni Razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Općina Lasinja je 2015. godine pokrenula postupak izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja sa ciljem da se plan uskladi sa promjenama Zakona o prostornom uređenju. Navedeni projekt Općina Lasinja je prijavila na Natječaj za financiranje koji je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama 25/15, od 06. ožujka 2015. godine, i to Natječaj za provedbu podmjere 7.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti"– provedba operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave".

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je 13. svibnja 2016. godine Odluku o dodjeli sredstava, kojom se Općini Lasinja dodjeljuje potpora u iznosu od 102.500,00 kuna,. Dodijeljena sredstva sufinancira Europska unija sa 85% (87.125,00) i Republika Hrvatska sa 15% (15.375,00).

Općina Lasinja je na konačnoj rang listi ostvarila 55 bodova te je na listi zauzela 12 mjesto od 328 prijava.

Izvješće o stanju u prostoru

Potreba izrade izvješća utvrđena je čl. 39., 40. i 41. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), a izrađuje se za razdoblje od 4 godine.

 

Urbanistički plan uređenja gospodarsko proizvodne zone „lasinja“

Urbanistički plan uređenja Gospodarsko proizvodne zone „Lasinja“ usvojen je na 24. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Lasinja, dana 8. prosinca 2016. godine. Odluka o donošenju objavljena je u Glasniku Općine Lasinja, broj 6/2016.