Upute za upotrebu

Prvog rujna 2022. godine Centar za razvoj lokalne zajednice Alba započeo je provedbu projekta „Upute za upotrebu“ koji financira Središnji državni ured za demografiju i mlade, u iznosu od 50.000 kn.