Naziv projekta:
Sanacija klizišta u Banskom Kovačevcu - sanacija nerazvrstane ceste NC NS-11 u Novom Selu Lasinjskom

 

Općina Lasinja realizirala je projekt  "Sanacija klizišta u Banskom Kovačevcu - sanacija nerazvrstane ceste NC NS-11 u Novom Selu Lasinjskom" ref. broj operacije FSEU.MINGOR.02.041, temeljem  poziva za dodjelu bespovrtanih financijskih sredstava:  Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, kojim je infrastruktura dovedena u ispravno stanje te time povećana sigurnost prometa, bespovratnim financijskim sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije, putem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja  (tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa).

Ukupna vrijednost projekta:
343.684,96 €
Trajanje projekta:
1.12.2022 - 31.6.2023
Iznos koji sufinancira EU:
343.684,96 €

Dokumenti