Naziv projekta:
Rekonstrukcija sportskih terena "Lastavica"

Općina Lasinja realizirala je projekt "Rekonstrukcija sportskih terena Lastavica",  sufinanciran sredstvima Europske unije, prema  natječaju za provedbu Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« – provedba tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Opći cilj projekta je potaknuti i pozitivno doprinijeti unapređenju kvalitete životnih uvjeta te razvoju društvene infrastrukture i usluga koje se vežu uz navedenu infrastrukturu na području Općine Lasinja. Navedeni opći cilj se ostvaruje kroz ulaganje u sportske terene „Lastavica“. Specifičnim ciljevima se ostvaruje navedeni opći cilj Projekta.

Specifični ciljevi  projekta:

 1. Poboljšati društveno korisnu sportsku infrastrukturu u Općini Lasinja ulaganjem u sportske terene „Lastavica“
 2. Unaprijediti infrastrukturne kapacitete za sportaše i rekreativce
 3. Razviti dodatne kapacitete i aktivnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece svih školskih uzrasta
 

 Rezultati projekta:

 1. Rekonstruirani i opremljeni sportski tereni „Lastavica“
  • Izvedeni radovi predviđeni glavnim projektom na 4 170 m2  sportske površine
  • Opremljen prostor sa 11 komada fitnes opreme, 2 gola za mali nogomet, 3 montažna stupa za bicikle, 6 komada drvenih klupa, 90 m2 tribina, 4 samostojeća koša i 1 samostojeći ormar
  • Ishođena uporabna dozvola
 2. Stvoreni bolji prostorni uvjeti za sportaše i rekreativce
  • Min 3 sportskih društava koristi infrastrukturu nakon završetka projekta
  • Min 100 rekreativaca koristi sportsku infrastrukturu na godišnjoj razini
 3. Stvoreni uvjeti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece svih školskih uzrasta
  • Min 100 djece školske dobi bit će uključeno u sportske i rekreacijske programe i aktivnosti
 
Ukupna vrijednost projekta:
2.990.043,07 kn
Trajanje projekta:
5.2017 - 2.2020
Iznos koji sufinancira EU:
2.835.116,60 kn
Iznos koji sufinancira Općina Lasinja:
154.926,47 kn

Dokumenti