Naziv projekta:
Rekonstrukcija ceste i izgradnja nogostupa u sklopu nerazvrstane ceste NC LA-11

Općina Lasinja realizirala je projekt "Rekonstrukcija ceste i izgradnja nogostupa u sklopu nerazvrstane ceste NC LA-11", sufinanciranjem sredstvima Europske unije (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja),  prema Natječaju  za provedbu podmjere 7.2., tipa operacije 7.2.2. "Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta" iz Programa ruralnog  razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. 

Glavni cilj projekta je doprinijeti unapređenju kvalitete života područja općine Lasinja kroz razvoj prometne infrastrukture.

Specifični ciljevi projekta su:

- podizanje razine sigurnosti odvijanja cestovnog prometa rekonstrukcijom ceste u sklopu nerazvrstane prometnice NC LA-11 u Ulici sv. Florijana u Lasinji

- podizanje razine sigurnosti pješaka (s naglaskom na djecu/učenike osnovne škole) izgradnjom nogostupa u sklopu nerazvrstane prometnice NC LA-11 na zapadnoj strani Ulice sv. Florijana u Lasinji

- podizanje razine sigurnosti odvijanja prometa rješavanjem problema oborinske odvodnje u sklopu nerazvrstane prometnice

Rezultati projekta:

- povećana sigurnost odvijanja cestovnog prometa

- povećana sigurnost odvijanja pješačkog prometa

- povećana razina sigurnosti odvijanja prometa

Ukupna vrijednost projekta:
2.694.425,00 kn
Trajanje projekta:
12.2016 - 8.2019
Iznos koji sufinancira EU:
1.815.988,88 kn
Iznos koji sufinancira Općina Lasinja:
878.436,12 kn

Dokumenti