Klizište u Banskom Kovačevcu- NC NS-11 u Novom Selu Lasinjskom

Općina Lasinja realizirala je projekt "Sanacija klizišta u Banskom Kovačevcu - sanacija nerazvrstane ceste NC NS-11 u Novom Selu Lasinjskom" ref. broj operacije FSEU.MINGOR.02.041, temeljem poziva...

Sportski tereni "Lastavica"

Općina Lasinja realizirala je projekt "Rekonstrukcija sportskih terena Lastavica", sufinanciran sredstvima Europske unije, prema natječaju za provedbu Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« – provedba tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući...

IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTOVNOG PROPUSTA NA POTOKU JAŠEVICA

Općina Lasinja realizirala je projekt "Izvanredno održavanje cestovnog propusta na potoku Jaševica", ref. broj operacije FSEU.MMPI.01.0004, temeljem poziva:Vraćanje u ispravno radno stanje...

Rekonstrukcija ceste u Ulici sv. Florijana

Općina Lasinja realizirala je projekt "Rekonstrukcija ceste i izgradnja nogostupa u sklopu nerazvrstane ceste NC LA-11", sufinanciranjem sredstvima Europske unije (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja), prema Natječaju za provedbu podmjere 7.2., tipa operacije 7.2.2. "Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Zaželi, pokreni se i pomozi u Lasinji

Centar za razvoj lokalne zajednice Alba provodi projekt „Zaželi, pokreni se i pomozi u Lasinji“ u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Karlovac i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Karlovac. Projekt je započeo 12. svibnja 2021.g. potpisivanjem Ugovora s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.