Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru svoje nadležnosti te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.
Općinsko vijeće Općine Lasinja konstituirano je 2. lipnja 2021. godine.

Pozivi za sjednice

Zapisnici sa sjednica

Radna tijela

 

Statut Općine Lasinja

Poslovnik Općinskog vijeća

Opći akti i odluke

Sastav:

 1. MATIJA PRIGORAC (HDZ) - predsjednik
 2. MIRKO JUŠINSKI (HDZ) - potpredsjednik
 3. JOSIP EREGA (HDZ) - potpredsjednik
 4. MARTINA MARUŠIĆ BRITVEC (HDZ) - mandat u mirovanju
 5. DRAGA PAVEK (HDZ)
 6. ZRINKA MILOVAC (HDZ)
 7. MARTA ZMAJLOVIĆ NAGLIĆ (HDZ)
 8. IVAN MIHALIĆ (HDZ)
 9. MIROSLAV JURAS (SDP)

Radna tijela Općinskog vijeća:

Mandatna komisija
 1. Zrinka Milovac – predsjednica
 2. Draga Pavek - članica
 3. Marta Zmajlović Naglić - članica
Komisija za izbor i imenovanje
 1. Zrinka Milovac - predsjednica
 2. Ivan Mihalić - član
 3. Draga Pavek - članica
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
 1. Ivan Mihalić - predsjednik
 2. Zrinka Milovac - članica
 3. Marta Zmajlović Naglić - članica
Odbor za financije i proračun
 1. Željko Zmajlović – predsjednik
 2. Mirko Jušinski- član
 3. Zrinka Milovac - član
 4. Ivan Mihalić- član
 5. Matija Prigorac - član
Odbor za socijalnu skrb
 1. Matija Prigorac – predsjednik
 2. Ivan Mihalić - član
 3. Valentina Vuksan Perović- član
 4. Draga Pavek - član
 5. Jasmina Britvec- član
Odbor za gospodarstvo, komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet i imenovanje ulica i trgova
 1. Mirko Jušinski– predsjednik
 2. Matija Prigorac - član
 3. Josip Erega - član
 4. Marta Zmajlović Naglić - član
 5. Draga Pavek- član

Javnost rada

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Lasinja

Članak 138.
Sjednice Općinskog vijeća su javne. Na sjednice Općinskog vijeća poziva se predstavnik Savjeta mladih Općine Lasinja, koji može sudjelovati u radu Vijeća bez prava odlučivanja.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća uz prethodnu najavu dva dana prije same sjednice, a na samoj sjednici ne smiju remetiti red i tijek sjednice.
Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Vijeća.

Članak 141.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.