Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru svoje nadležnosti te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.
Općinsko vijeće Općine Lasinja konstituirano je 1. lipnja 2017. godine.

Pozivi za sjednice

Zapisnici sa sjednica

 

Sastav:

 1. MATIJA PRIGORAC (HDZ) - predsjednik
 2. MIRKO JUŠINSKI (HDZ) - potpredsjednik
 3. JOSIP EREGA (HDZ) - potpredsjednik
 4. MARTINA MARUŠIĆ BRITVEC (HDZ)
 5. DRAGA PAVEK (HDZ)
 6. ZRINKA MILOVAC (HDZ)
 7. MARTA ZMAJLOVIĆ (HDZ)
 8. IVAN MIHALIĆ (HDZ)
 9. TEREZIJA VIDAK (HDZ)

Radna tijela Općinskog vijeća:

Mandatna komisija
 1. Martina Marušić Britvec – predsjednica
 2. Draga Pavek - članica
 3. Marta Zmajlović - članica
Komisija za izbor i imenovanje
 1. Zrinka Milovac - predsjednica
 2. Ivan Mihalić - član
 3. Terezija Vidak - članica
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
 1. Ivan Mihalić - predsjednik
 2. Martina Marušić Britvec - članica
 3. Marta Zmajlović - članica
Odbor za financije i proračun
 1. Željko Zmajlović – predsjednik
 2. Mirko Jušinski- član
 3. Zrinka Milovac - član
 4. Ivan Mihalić- član
 5. Matija Prigorac - član
Odbor za socijalnu skrb
 1. Matija Prigorac – predsjednik
 2. Martina Marušić Britvec - član
 3. Valentina Vuksan Perović- član
 4. Draga Pavek - član
 5. Jasmina Britvec- član
Odbor za gospodarstvo, komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet i imenovanje ulica i trgova
 1. Mirko Jušinski– predsjednik
 2. Matija Prigorac - član
 3. Josip Erega - član
 4. Marta Zmajlović- član
 5. Terezija Vidak- član

Javnost rada

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Lasinja

Članak 138.
Sjednice Općinskog vijeća su javne. Na sjednice Općinskog vijeća poziva se predstavnik Savjeta mladih Općine Lasinja, koji može sudjelovati u radu Vijeća bez prava odlučivanja.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća uz prethodnu najavu dva dana prije same sjednice, a na samoj sjednici ne smiju remetiti red i tijek sjednice.
Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Vijeća.

Članak 141.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.