Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru svoje nadležnosti te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.
Općinsko vijeće Općine Lasinja konstituirano je 1. lipnja 2017. godine.

Pozivi za sjednice

Zapisnici sa sjednica

 

Sastav:

 1. MIRKO JUŠINSKI (HDZ) - predsjednik
 2. JOSIP EREGA (HDZ) - potpredsjednik
 3. DRAGA PAVEK (HDZ)
 4. KRUNO BRITVEC (HDZ)
 5. LUCIJA POTESAK  PERČIĆ (HDZ)
 6. ZRINKA MILOVAC (HDZ)
 7. MARTA ZMAJLOVIĆ  (HDZ)
 8. IVAN MIHALIĆ (HDZ)
 9. TEREZIJA VIDAK (HDZ)
 10. JOSIPA BRCKOVIĆ (HSLS) - potpredsjednica
 11. MIJO TOPOLNJAK (HSLS)

Radna tijela Općinskog vijeća:

Mandatna komisija
 1. Draga Pavek - predsjednica
 2. Marta Zmajlović - članica
 3. Mijo Topolnjak - član
Komisija za izbor i imenovanje
 1. Kruno Britvec - predsjednik
 2. Zrinka Milovac - članica
 3. Mijo Topolnjak - član
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
 1. Mijo Topolnjak - predsjednik
 2. Ivan Mihalić - član
 3. Marta Zmajlović - članica
Odbor za financije i proračun
 1. Željko Zmajlović - predsjednik
 2. Mirko Jušinski - član
 3. Zrinka Milovac - članica
 4. Terezija Vidak - članica
 5. Josipa Brcković - članica
Odbor za socijalnu skrb
 1. Matija Prigorac - predsjednik
 2. Lucija Potesak Perčić - članica
 3. Draga Pavek - članica
 4. Josip Erega - član
 5. Josip Marušić - član
Odbor za gospodarstvo
 1. Mirko Jušinski - predsjednik
 2. Josip Erega - član
 3. Mato Britvec - član
 4. Marko Mađer - član
 5. Mijo Topolnjak - član

Javnost rada

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Lasinja

Članak 138.
Sjednice Općinskog vijeća su javne. Na sjednice Općinskog vijeća poziva se predstavnik Savjeta mladih Općine Lasinja, koji može sudjelovati u radu Vijeća bez prava odlučivanja.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća uz prethodnu najavu dva dana prije same sjednice, a na samoj sjednici ne smiju remetiti red i tijek sjednice.
Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Vijeća.

Članak 141.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.