Odgovori na česta pitanja

Kako mogu postaviti pitanje općinskoj upravi?

Predajte upit u Pisarnicu Općine Lasinja, na adresi Lasinjska cesta 19.  Također možete telefonski ili e-poštom kontaktirati sve djelatnike i dužnosnike gradske uprave, a kontakte možete pronaći na ovim stranicama.

Kako mogu dogovoriti sastanak s načelnikom?

Sastanak s načelnikom može se dogovoriti na broj 884-010.

Koje je radno vrijeme općinske uprave?

Općinska uprava radi od ponedjeljka do petka, u radnom vremenu  od 7  do 15  sati. Pauza je od 11 do 11.30 sati.

Koji je OIB Općine Lasinja?

OIB Općine Lasinja je 59068748409.

Koji je žiro račun Općine Lasinja za redovno poslovanje?

Broj žiro računa za redovno poslovanje je HR4623400091822500003. Prilikom uplate obavezan je unos modela i poziva na broj koji se nalazi na uplatnici općine Lasinja.

Kako mogu saznati kolika su mi dugovanja prema Općini Lasinja?

Za više informacija o stanju dugova javite se  na tel. 884-012 ili e-mail:racunovodstvo@lasinja.hr,  a za stanje duga za grobnu naknadu na broj 884-011 ili e-mail:zamjenik.nacelnika@lasinja.hr

Mogu li utjecati na proračun?

Da. Redovito se u drugoj polovici godine raspisuje javni poziv svim zainteresiranim stranama da iznesu svoje primjedbe na prijedlog proračuna za iduću godinu.

 

Kome prijaviti kada pregori rasvjetno tijelo javne rasvjete?

Prijavu podnesite u Općinu Lasinja,  na broj telefona 884 010 ili mob. 099 28 84 810

Imaju li hrvatski branitelji  popust na naknadu za zadržavanje objekta u prostoru?

Ne, postoji olakšica od  25% popusta za jednokratno plaćanje za sve građane.

Postoji li popust kod jednokratnog plaćanja komunalnog doprinosa?

Za plaćanje komunalnog doprinosa ne postoji popust prilikom jednokratnog plaćanja.

Što se financira iz komunalne naknade?

Iz komunalne naknade se financira: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javna rasvjeta, odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih površina i održavanje groblja.

Na koji način se moje zemljište može uključiti u građevinsko područje naselja?

Zahtjevi za uključivanje pojedinih katastarskih čestica u građevinsko područje naselja ne mogu se razmatrati pojedinačno, već isključivo prilikom izmjene i dopune postojećeg  Prostornog plana uređenja Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije 22/01, 34/07 i Glasnik Općine Lasinja 3/2016) ili prilikom izrade novog. Tada javna rasprava traje 30 dana tijekom koje se daju zahtjevi i primjedbe na prijedlog plana. Javna rasprava objavljuje se u javnim glasilima i na službenoj mrežnoj stranici Općine Lasinja, www.lasinja.hr  i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja,  www.mgipu.hr
Budući da se radi o dugoročnom dokumentu,  koji podrazumijeva vrlo složen, dugotrajan i skup  postupak izrade, ne rade se česte izmjene. Stoga Jedinstveni upravni odjel Općine Lasinja kontinuirano zaprima pisane inicijative koje će se razmatrati prilikom sljedećih izmjena i dopuna ili izrade novog plana.

Što je potrebno za izgradnju nadstrešnice - vrtne sjenice?

Slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica, tlocrtne površine do 15 m², izvan tlocrtnih gabarita postojeće zgrade izvodi se bez građ. dozvole i gl. projekta. Za dodatna pojašnjenja kontaktirati Jedinstveni upravni odjel Općine Lasinja. 

Je  li  potrebna uporabna dozvola za zgradu koja je izgrađena prije 15. veljače 1968. godine?

Da

Treba li građevinska dozvola za nadogradnju kosog krova na prizemnoj pomoćnoj zgradi za koju je izdano rješenje o izvedenom stanju?

Ne.

Koja je dokumentacija potrebna za legalizaciju, pogotovo kad su u pitanju rekonstrukcije zgrada?

Ovisi o ukupnoj bruto površini zgrade. Kod rekonstrukcije je bitno napomenuti da je polazište za određivanje kategorije zgrade ukupna bruto površina zgrade (i zakonitog  i nezakonitog dijela), te da se naknada ne plaća za zakoniti dio koji treba biti naznačen u snimci izvedenog stanja.

Je li  potrebna uporabna dozvola za zgradu za koju je izdano rješenje o izvedenom stanju?

Ne, jer rješenje o izvedenom stanju u sebi konzumira i građevinsku i uporabnu dozvolu odjednom.

Može li se ozakoniti zgrada na međi?

Nezakonito izgrađena zgrada na međi može se ozakoniti. Ne može se ozakoniti ako na pročelju koje se nalazi na međi ima otvor (prozor, vrata, otvor za prozračivanje, balkon, lođu i slično) ili istak koji prelazi na drugu građevnu česticu.

Može li se ozakoniti zgrada koja nije u građevinskom području naselja?

Da, to su većinom kuće za odmor ili zgrade poljoprivredne namjene (spremišta alata i  strojeva, poljoprivrednih proizvoda i dr.). Postupak je isti kao i kod legalizacije zgrada u građevinskom području naselja.