Kreirano: Četvrtak, 23 Veljača 2023 13:42

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br.74/14, 70/17 i 98/19) i članka 20. Pravilnika o financiranju udruga koje djeluju na području Općine Lasinja („Glasnik Općine Lasinja“ br. 2/2016), Jedinstveni upravni odjel Općine Lasinja, raspisuje