Kreirano: Utorak, 13 Travanj 2021 09:22
 
Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lasinja, KLASA:320-02/21-01/03, URBROJ:2133/19-01-21-9 od 19. ožujka 2021. godine, Općinsko vijeće Općine Lasinja na 27. redovnoj sjednici održanoj  19. ožujka 2021. godine objavljuje
 
 
 
Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ - Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Općine Lasinja  u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Lasinja.
 
Objavljeno: 13. travnja 2021.