Kreirano: Ponedjeljak, 20 Siječanj 2020 14:04

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama ("Narodne novine" br. 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 20. Pravilnika o financiranju udruga koje djeluju na području Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja broj 2/2016), Jedinstveni upravni

odjel Općine Lasinja raspisuje