Kreirano: Četvrtak, 21 Veljača 2019 13:46

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama (Narodne novine br.74/14, 70/17) i članka 20. Pravilnika o financiranju udruga koje djeluju na području Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 2/2016), Jedinstveni upravni odjel

Općine Lasinja, raspisuje