Kreirano: Utorak, 27 Studeni 2018 09:31

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni

odjel Općine Lasinja, utvrđuje