Kreirano: Ponedjeljak, 17 Rujan 2018 14:06

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine

Lasinja utvrđuje