Proračun za 2019. godinu

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava za financiranje političkih stranaka za 2019. godinu
Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lasinja za 2019. godinu
II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Lasinja za 2019.-2021. godine
II. izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
II. izmjene i dopune Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Lasinja za 2019. godinu
II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Lasinja za 2019. godinu
II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Lasinja za 2019. godinu
I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu
I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2019.-2021. godine
I. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2019. godinu
Proračun za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Plan razvojnih programa za razdoblje 2019. - 2021. godine
Prijedlog Proračuna za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 
 
Powered by Phoca Download