Postupci nabave male vrijednosti

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave usluge održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Lasinja
Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Lasinja
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave radova "Uređenje prometnih i pješačkih površina Lasinja - II. faza"
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave robe "Opskrba električnom energijom"
Poziv za dostavu ponude za nabavu električne energije -2019
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave radova "Modernizacija nerazvrstane ceste NC LA-2 Ribička ulica"
Poziv za dostavu ponude za nabavu radova "Modernizacija nerazvrstane ceste NC LA-2 Ribička ulica"
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave roba "Instaliranje bežičnog interneta prema natječaju WIFI4EU od Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA)"
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave radova "Uređenje prometnih i pješačkih površina na Trgu hrvatskih branitelja u Lasinji"
Poziv za dostavu ponude za instaliranje bežičnog interneta prema natječaju WIFI4EU
Poziv za dostavu ponude za nabavu radova "Uređenje prometnih i pješačkih površina na Trgu hrvatskih branitelja u Lasinji" Ev.broj nabave: 10/2019
Odluka o odabiru ponude za predmet nabave:Usluga stručnog nadzora projekta"Izvođenje radova na rekonstrukciji sportskih terena Lastavica u Lasinji"
Izmjena poziva za dostavu ponuda za uslugu stručnog nadzora projekta "Izvođenje radova na rekonstrukciji sportskih terena Lastavica"
Poziv za dostavu ponuda za uslugu stručnog nadzora projekta "Izvođenje radova na rekonstrukciji sportskih terena Lastavica
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu električne energije
Odluka o početku postupka jednostavne nabave za nabavu električne energije (Ev.br. 21/18)
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju o prijedlogu dokumentacije o javnoj nabavi za predmet nabave "Sanacija objekta za dječji vrtić u Općini Lasinja" Ev.broj nabave:5/2018
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o dokumentaciji za javnu nabavu radova na sanaciji objekta za dječji vrtić u Općini Lasinja
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge "Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju stare zgrade općine"
Poziv na dostavu ponude u sklopu postupka jednostavne nabave za "Izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju stare zgrade općine"
Odluka o početku postupka jednostavne nabave za "Izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju stare zgrade općine"
Odluka o odabiru ponude za nabavu konzultantskih usluga
Odluka o odabiru ponude za nabavu radova "Modernizacija nerazvrstane ceste u naselju Lasinja-Jamnička ulica, oznake NC LA-7"
Postupak jednostavne nabave za nabavu konzultantskih usluga, Ev. broj 20/2018
Postupak jednostavne nabave za radove "Modernizacija nerazvrstane ceste u naselju Prkos Lasinjski, oznake NC PL-2" Ev.broj 16/2018
Odluka o odabiru ponude za stručni nadzor nad izvođenjem radova Rekonstrukcija ceste i izgradnja nogostupa u sklopu nerazvrstane ceste NC LA-11
Odluka o odabiru ponude za nabavu radova "Modernizacija nerazvrstane ceste u naselju Desno Sredičko, oznake NC DS-1"
Poziv za dostavu ponude za nabavu radova "Modernizacija nerazvrstane ceste u naselju Desno Sredičko, oznake NC DS-1"
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju o prijedlogu dokumentacije o javnoj nabavi za rekonstrukciju NC LA-11
Odluka o početku postupka jednostavne nabave radova "Modernizacija nerazvrstane ceste u naselju Desno Sredičko, oznake NC DS-1"
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o nacrtu dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za rekonstrukciju ceste i izgradnju nogostupa u sklopu nerazvrstane ceste NC LA-11 - do 21. svibnja o.g.
Odluka o odabiru ponude za opskrbu električnom energijom
Ponudbeni troškovnik za opskrbu električnom energijom
Odluka o odabiru ponude za nabavu radova modernizacije nerazvrstane ceste u naselju Lasinja-Jamnička ulica
Poziv za dostavu ponude za nabavu radova "Modernizacija nerazvrstane ceste u naselju Lasinja-Jamnička ulica, oznake NC LA-7"
Odluka o početku postupka nabave "Modernizacija nerazvrstane ceste u naselju Lasinja-Jamnička ulica, oznaka NC LA-7"
Odluka o odabiru ponude za nabavu "Dobava i zamjena rasvjetnih svjetiljki u naseljima Novo Selo Lasinjsko i Crna Draga"
Odluka o odabiru ponude za radove u reciklažnom dvorištu u Lasinji
Poziv za dostavu ponude za dobavu i zamjenu rasvjetnih svjetiljki u naseljima Novo Selo Lasinjsko i Crna Draga
Poziv za dostavu ponude za građevinske i obrtničke radove u reciklažnom dvorištu u Lasinji
Odluka o nabavi-dobava i zamjena rasvjetnih svjetiljki
Odluka o nabavi radova u reciklažnom dvorištu u Lasinji
Odluka o odabiru ponude za radove na sanaciji i rekonstrukciji društvenog doma u Lasinji
Poziv za dostavu ponude za sanaciju i rekonstrukciju društvenog doma u Lasinji
Odluka o početku postupka nabave za radove "Sanacija i rekonstrukcija društvenog doma u Lasinji"
 
 
Powered by Phoca Download